Cégek részére

Ön itt van: Home / Cégek részére

Cégek részére két új pályázat:

1/ GINOP 4.1.4-19

A pályázat célja:

Hozzájárulni az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítására, valamint megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához – vissza nem térítendő támogatás formájában

Igényelhető támogatás: 3-100 millió Ft
Támogatási intenzitás: 55%

Támogatható tevékenységek

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

 • napelem
 • napkollektor
 • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése
 • hőszivattyú rendszerek

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

 • hőszigetelés
 • nyílászárók cseréje
 • árnyékoló szerkezetek beépítése (nyári hővédelem)
 • fűtés-, hűtés korszerűsítés
 • használati meleg víz rendszerek korszerűsítése

Támogatást igénylők köre

Mikró-, kis-, és középvállalatok (249 főig), abban az esetben, ha:

 • január 1. előtt alapították;
 • 2018-ban a statisztikai létszám legalább 1 fő volt
 • kettős könyvvitelt folytat
 • Kft, Rt, Bt, és az SZJA hatálya alá tartozó Egyéni cég vagy Egyéni vállalkozó.

Díjmentes előminősítés igénylése!

Nem támogatható tevékenységek

A fent felsoroltakon kívül más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel:

 • nem nyújtható be támogatási kérelem épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg
 • nem támogatható a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése;
 • távhő-rendszerről való leválás ebben a konstrukcióban nem támogatható;
 • a világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében nem támogatható az épület elektromos hálózatának olyan felújítása, ami nem kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához

Nem igényelhetnek támogatást

 • 2018-ban a saját tőkéje negatív volt, vagy a törzstőke alá ment;
 • NAV-os végrehajtás alatt áll;
 • napelemes fejlesztésre már igényelt támogatást korábban (a mostani pályázatban érintett épületre);
 • mezőgazdasági termelőnek minősülő vállalkozások (árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik);
 • nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;
 • magánszemélyek
A pályázat keretösszege: 10 milliárd Ft
Előleg: maximum 25 millió Ft

A projekt területi korlátozása

Nem támogathatók a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek. (A budapesti és Pest megyei beruházások nem támogathatók)

Fajlagos költségek:

 • napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 15 kWp névleges teljesítményig 400.000 Ft/kWp, 50 kWp névleges teljesítményig a 337.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a 300.000 Ft/kWp értéket;
 •  Egyéb elvárások:
 • Az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. (DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvárt a legalább két szintnyi javulás. Továbbá ez a feltétel nem vonatkozik, aki csak napelemes rendszer telepítésére pályázik)
 • egy pályázó 1 db külön álló épület és/vagy épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat (A közös hő- és/vagy villamos energetikai rendszer fejlesztése 1 db épületcsoport fejlesztésének tekinthető) Több épületre kiterjedő fejlesztés esetén a legalább két szintnyi javulást mindegyik épületnek külön-külön teljesítenie kell.
 • támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.
 • az igényelt, vissza nem térítendő támogatás nem haladhatja meg a 2018-as árbevételt.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne:

 • Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

 1. november 11. – 2020. január 15. között lehetséges
 2. január 15-ig benyújtásra került pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra Azonban az eddigi tapasztalatok alapján a pályázat benyújtása felfüggesztésre kerülhet a benyújtási időszak 1 és 10 napja között.

2/ GINOP 4.1.3-19

A támogatás összege: 1,5-3 millió forint.

Támogatási intenzitás: 200.000 Ft/kW  (a napelemes rendszer támogatása nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket)

A pályázat beadási határideje: 2019.06.17-2020.09.30.

Előminősítés a pályázati alkalmassághoz térítésmentes cégünknél.

Önállóan támogatható a minimum 7,5 kWp – maximum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése.

MINDKÉT PÁLYÁZATRA VONATKOZÓLAG:

Jogosultak: Mikro-, kis-, és középvállalkozások

Nem támogathatóak a Budapesten és Pest-megyében megvalósuló projektek,
valamint az agráripari vállalkozások.

A pályázat menete:

1./Előminősítés (térítésmentes).

2./Energetikai audit megrendelése (Csak a 4.1.4 pályázat esetében, mellékelt árajánlat alapján.)

3./Feltételes vállalkozási szerződés megkötése cégünkkel (Mepe Trade Kft) a napelemes kivitelezésre

4./Pályázat elkészítése és beadása  sikerdíjas: 5%, de minimum 500.000 Ft, ami igény szerint a kivitelezésbe beépíthet.

5./ Sikeres pályázat esetén kivitelezés.